NAGRADNA IGRA


Nagradna igra „Čisto-Čistije, Duel i Spin nagrađuje!“

 • U nagradnoj igri mogu učestvovati osobe starije od 18 godina koje imaju stalno prebivaliste u BiH ( FBiH i BD) te Republici Srpskoj
 • U nagradnoj igri NE MOGU učestvovati uposlenici Batagon EEC d.o.o.( članova njihovih užih porodica), te uposlenici maloprodajnih objekata –Kupaca Organizatora gdje se organizuje nagradna igra.
 • Period trajanja nagradne igre je od 06.04.2018. do 05.05.2018. godine. (FBiH, BD i RS)
 • Dobitnici će biti izvučeni slučajnim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija i to dva člana predstavnika organizatora i jedan predstavnik kupca.
 • Tokom izvlačenja dobitnika nagrada sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto vrijeme i način izvlačenja dobitnika, broj i datum odobrenja Pravila nagradne igre od strane nadležnog organa, datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena članova komisije,Imena i prezimena, adresa i broj telefona dobitnika, naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.
 • Tokom izvlačenja pored dobitnika dovoljnih za rasopodjelu ukupnog broja nagrada, izvući će se i po dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.
 • Svaki učesnik nagradne igre može biti dobitnik samo jedne nagrade iz nagradnog fonda koji se izvlači kod određenog kupca. Ako se tokom izvlačenja dogodi da bilo koji od učesnika bude izvučen kao dobitnik bilo koje nagrade jednog kupca više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok dobitnici ne budu različiti učesnici.
 • Poklon bon za potrošnju će se predati izvučenom dobitniku u formi potvrde, te se isti može iskoristiti samo kod kupca kod kojeg je kupljen proizvod za sudjelovanje u nagradnoj igri.
 • Svi sretni dobitnici će biti obavješteni telefonskim putem od strane organizatora u roku od osam dana nakon izvlačenja nagrada.
 • Ukoliko nakon osam dana, osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana, ili da učešće ne bude validno, rezerve će biti kontaktirane po redosljedu izvlačenja.
 • Spisak dobitnika ćemo objaviti u roku od 10 dana nakon nagradnog izvlačenja na web stranici www.batagon.ba.
 • Sretni dobitnici su dužni preuzeti nagradu u roku od 30 dana počev od dana obavještenja dobitnika.
 • Sretni dobitnici su dužni nagrade preuzeti lično u trgovinama u kojima su dobitnici kupili proizvod za učešće u nagradnoj igri ili na drugi način u dogovoru sa organizatorom.
 • Svi dobitnici dužni su svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada utvrditi vlastitom osobnom iskaznicom i uvjerenjem o prebivalištu.
 • Ukoliko je dobitnik maloljetan ili osoba ograničenih sposobnosti može primiti nagradu jedino uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja (identitet prilikom preuzimanja nagrada utvrditi vlastitom osobnom iskaznicom i uvjerenjem o prebivalištu roditelja ili zakonskog staratelja, te izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnog dobitnika
 • U slučaju da dobitnik u roku iz prethodnog stava ne preuzme nagradu ista će biti dodjeljena prvom, odnosno svakom sljedećem rezervnom dobitniku.
 • Sretni dobitnici su dužni nagrade odnosno poklon bon za potrošnju kod kupca iskoristiti najkasnije do 31.12.2018. godine.

Dobitnici nagradne igre „Čisto-Čistije, Duel i Spin nagrađuje!“ organizovane u periodu 06.04.-05.05.2018. na teritoriji Bosne i Hercegovine (FBiH i BD)

Dobitnici nagradne igre kod kupaca:
  AMKO KOMERC d.o.o.
 • poklon bon od 300,00 KM
  Ermin (Muzejir) Sabljić, Domanovići, Čaplina

 • 7x poklon bon od 100,00 KM
  Sanela Pobrić-Začinović, Mostar
  Mirsada Hedo, Sarajevo
  Ragib Hodžić, Stolac
  Derviša Duraković, Mostar
  Nusreta Šikalo, Sarajevo
  Suad Polovina, Sarajevo
  Mili Mahinić, Mostar

 • DOBRINJA d.d.
 • 1x poklon bon od 300,00 KM
  Alija Feriz, Sarajevo
 • 7x poklon bon od 100,00 KM
  Ekrem Durmo, Dejčići, Trnovo
  Anur(Adis) Mujagić, Ilidža, Sarajevo
  Hanka Bulbul, Vogošća, Sarajevo
  Aida Mešetović, Ilijaš
  Mirsad Hatibović, Ilidža, Sarajevo
  Halis Mašić, Ilijaš
  Aida Đuliman, Hrasnica, Sarajevo

 • T.D MARKETI d.d.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Elvira Oglečevac, Sarajevo
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
  Hakija Hodžić, Ilidža, Sarajevo

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Elvedina Halebić, Jablanica
  Samir Ćibo, Konjic

 • EKOR-KOMERC d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Lamija Husejnović, Zenica

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Radojka Malić, Zenica
  Ermina Husejnović, Zenica

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Emrah Dizdarević, Zenica
  Sanela Lemezan, Zenica
  Sultanija Skender, Donja Gračanica
  Elvis Bečić, Zenica
  Amna Kovačević, Zenica

 • HOŠE KOMERC d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Nermina Kasum, Tarčin

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Ahmet Alibašić, Sarajevo
  Sabit Trnka, Sarajevo

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Kadefa Šehić, Sarajevo
  Rabija Sofović, Sarajevo
  Radmila Vilić, Sarajevo
  Miro Franjić, Sarajevo
  Hikmeta Ramić, Tarčin

 • ADEN EXPORT-IMPORT d.o.o.
 • 1x poklon bon od 300,00 KM
  Senija Hrnjić, Živinice

 • 1x poklon bon od 200,00 KM
  Hanifa Đozić, Gornje Živinice

 • 5x poklon bon od 100,00 KM
  Mejra Halilović, Đurđevik-Živinice
  Muhamed Šarić, Đurđevik-Živinice
  Hazim Kahrimanović, Đurđevik-Živinice
  Ana Čajić, Par Selo-Tuzla
  Mara Bećarević, Selo Petrovići-Gornje Živinice

 • EDO-SLAD d.o.o.
 • 1x poklon bon od 300,00 KM
  Anisa Ramić, Tuzla

 • 1x poklon bon od 200,00 KM
  Selma Ramić, Gračanica

 • 5x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Jasminka Nurkić, Gračanica
  Damir Čehajić, Gračanica
  Fatima Selimović, Gračanica
  Belma Čehajić, Gračanica
  Dalila Nurkić, Gračanica

 • PIEMONTE d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
  Jasmina Hasanović, Banovići

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 200,00 KM
  Fatima Dedić, Gračanica

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Vezira Omerović, Tuzla
  Nasiha Pezić, Kalesija
  Ajša Karić, Gračanica
  Mirsada Salihović, Banovići
  Melisa Kadrić, Tuzla

 • HAS-KOMERC d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
  Jasmin Arnaut, Zenica

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 200,00 KM
  Nisveta Mulahalilović, Zenica

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Mediha Beganović, Zenica
  Đulsa Isaković, Zenica
  Emina Bajramović, Zenica
  Azemina Kobilica, Zenica
  Amela Đulić, Zenica
 • AS d.o.o.
 • 1x poklon bon od 500,00 KM
  Amir Hajrić, Tešanj
 • 2x poklon bon od 250,00 KM
  Sanela Šeljmo, Tešanjka
  Edin Halilović, Tešanj

 • 15x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Adem Mularifović, Tešanj
  Esad Softić, Tešanj
  Samira Srkalović, Tešanj
  Emina Spahić, Jelah
  Mensura Brkić, Jelah
  Selma Mulabećirović, Tešanj
  Almina Artuković, Tešanj
  Mustafa Čamdžić, Tešanj
  Smajlović Nizeta, Teslić
  Halida Hadžan, Tešanjka
  Lejla Bukvić, Tešanj
  Sena Hrvić, Jelah
  Harisa Brka, Jelah
  Almina Mešić, Tešanjka
  Mustafa Omerčić, Tešanj

 • TROPIC MALOPRODAJA d.o.o.
 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
  Gordana Klišanin, Jajce
  Matea Budeš, Jajce

 • 4 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Dragica Bitan, Jajce
  Merima Bužimkić, Bosanska Krupa
  Josipa Stipić, Jajce
  Jozo Ilinović, Jajce

 • FAREX d.o.o.
 • 1x poklon bon od 500,00 KM
  Fatima Cerovac, Trepće-Tešanj

 • 2x poklon bon od 250,00 KM
  Fehim Botić, Jelah
  Kenan Sinanović, Tešanj

 • 15x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Amra Spahić, Trepće-Tešanj
  Samir Unkić, Jelah
  Armin Kotorić, Tešanj
  Husejn Kadušić, Trepće-Tešanj
  Mehmed Huskić, Tešanj
  Melisa Unkić, Tešanj
  Muhamed Kruško, Matuzići
  Zehra Kadušić, Tešanj
  Hajra Kadušić, Trepće-Tešanj
  Amir Cerovac, Tešanj
  Mirso Kadušić, Tešanj
  Sakib Delić, Jelah
  Senada Mujkanović, Tešanj
  Džemila Kadušić, Tešanj
  Nurija Galijašević, Tešanj

 • MADI d.o.o.
 • 1x poklon bon od 300,00 KM
  Mirela Dugalić, Tešanj

 • 1x poklon bon od 200,00 KM
  Ferida Hajrić, Tešanj

 • 5x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Amira Krličević, Tešanj
  Emina Kamišević, Tešanj
  Zahida Artuković, Tešanj
  Elvira Jupić, Doboj
  Mahmut Softić, Tešanj


  BINGO d.o.o. Export-import
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.500,00 KM
  Dženana Mujičić, Srebrenik

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
  Indira Avdić, Lukavica-Gračanica

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Nijaz Krehić, Olovo
  Sanda Krčalo, Hadžići-Sarajevo

 • 6 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Sanja Havel, Tuzla
  Aza Muratović, Brčko
  Selime Samardžić, Cazin
  Mersija Ćulov, Goražde
  Nevenka Živković, Bihać
  Hajrudin Kešetović, Srebrenik

 • ROBOT GENERAL TRADING CO d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Nevenka Šagolj, Mostar

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
  Jasna Handžić-Đulkić, Kulen Vakuf
  Osmana Šut, Zenica

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Zehira Balić, Bihać
  Munira Selimović, Bihać

 • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Mersija Musić, Mostar
  Asim Brkić, Tuzla
  Alma Memišević, Bihać

 • KONZUM d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.500,00 KM
  Sandra Hadžimusić, Sarajevo

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
  Salem Sikira, Kakanj

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Mersija Šebo, Sarajevo
  Fata Germić, Sarajevo

 • 6 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Ivana Bakula, Posušje
  Enisa Žontar, Brčko
  Ivana Prce, Domanovići-Čapljina
  Azra Premtić-Herceg, Žepče
  Hamed Džuho, Sarajevo
  Katarina Čutura, Posušje

 • MERCATOR d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Maida Ređić, Sarajevo

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
  Elvira Begović, Ilijaš
  Fahrudin Kožljak, Vogošća

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Sandra Pehar, Mostar
  Nejra Kezo, Sarajevo

 • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Ema Spahić, Sarajevo
  Mejra Mandra, Ilijaš
  Ivica Zelić, Sarajevo

 • BELAMIONIX d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM Hava Zahirović, Brčko

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
  Edina Saldić, Donja Međiđa-Gradačac
  Adisa Vejzović, Brčko

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Izudin Memišević, Brčko
  Suhida Osmić, Klokotnica-Doboj Istok

 • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Jasmina Čandić, Klanac-Brčko
  Nura Kadić, Klanac-Brčko
  Mujasina Muharemović, Hajderovići-Zavidovići

 • FRUCTA-TRADE d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Kosta Pijić, Brčko

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Sabiha Memagić, Bihać

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Danijela Hadžihajdarević, Bihać
  Bifera Šarkamović, Brčko
  Mustafa Kahrić, Bihać
  Iva Burkanović, Brčko
  Jelena Ristić, Brčko

 • PENNY PLUS d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
  Fadila Sućeska, Sarajevo

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 200,00 KM
  Dragana Kajtazović, Sarajevo

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Ema (Jovana) Ahmetspahić, Sarajevo
  Mina Šehić, Sarajevo
  Razija Harbinja, Sarajevo
  Amela Kamenica, Hadžići
  Ragib Hrustanović, Sarajevo

 • FIS d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Tea Memija, Visoko

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Ševal Čorbić, Gračanica

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Senada Selimović, Gračanica
  Samira Rizvić, Novi Travnik
  Huso Brkić, Gračanica
  Merđa Čergić, Banovići
  Amira Ramić, Mehurić-Travnik

 • P&M COMPANY d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
  Esad Zolj, Mostar

 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 200,00 KM
  Inela Kebo, Blagaj

 • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Amir Zolj, Mostar
  Šefko Marić, Mostar
  Adisa Vreća, Mostar
  Đana Škaljić, Mostar
  Emina (Almin) Buljko, Mostar

 • BEST d.o.o.
 • 1x poklon bon od 500,00 KM
  Mehmed Smajić, Gračanica

 • 2x poklon bon od 250,00 KM
  Marica Barišić, Travnik
  Marica Pavlović, Vitez

 • 5x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Elma Ušanović, Bugojno
  Samira Trako, Vitez
  Hanka Mehanović, N.Travnik
  Zdravko Batalija, Vitez
  Marica Matković, Vitez

 • VUJEVIĆ COMPANY d.o.o.
 • 1x poklon bon od 500,00 KM
  Mirzad Varupa, Vitez

 • 2x poklon bon od 250,00 KM
  Elma Mekić, Kaćuni-Busovača
  Huso Zelkanović, Gluha Bukovica-Travnik

 • 15x poklon paket u vrijednosti od 100,00 KM
  Samra Hodžić, Slimena-Travnik
  Amela Varupa, Vitez
  Almin Rizvić, Kaćuni- Busovača
  Dragan Marković, Vitez
  Mensura Hodžić, Dolac na Lašvi-Travnik
  Fetah Habibović, Travnik
  Asmira Dedić, Novi Travnik
  Rabija Šipčić, Vitez
  Selma Šišić, Busovača
  Redžo Jolardžija, Jajce
  Amer Hrustanović, Turbe-Travnik
  Fatima Jašarević, Mehurići-Travnik
  Dijana Čeko, Nova Bila
  Dženita Dizdarević, Busovača
  Eldina Horić, Vitez


Dobitnici nagradne igre „Čisto-Čistije, Duel i Spin nagrađuje!“ organizovane u periodu 06.04.-05.05.2018. na teritoriji Republike Srpske

Dobitnici nagradne igre kod kupaca:
ONOGOŠT d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Milanka Lužajić, Sokolac

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Vladana Krajišnik, Sokolac
  Suzana Maksimović, Sokolac

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Gabrijela Bojović, Sokolac
  Bojana Furtula, Pale
  Slavenka Batković, Mokro
  Biljana Škipina, Pale
  Biljana Samardžić, Sokolac
  Vedrana Šehovac, Pale
  Milinko Jokić, Pale
  Nataša Andrić, Pale
  Mladenka Petričević, Mokro
  Pejka Planić, Pale
  Ranka Janković, Pale
  Dragica Brčkalo, Pale
  Slobodan Ćolić, Pale
  Marica Ćeha, Mokro
  Slađana Gluhović, Pale

 • LS-COMMERCE d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Nataša Živanović, Bijeljina

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Dajana (Verica) Pavlović, Dvorovi, Bijeljina
  Slavica Ćosović, Gojsovac, Bijeljina

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Mirjana Selaković, Dvorovi, Bijeljina
  Milosava Živković, Gosjovac, Bijeljina
  Olivera Krstić, Bijeljina
  Milica Živanović, Bijeljina
  Vesna Todorović, Bijeljina
  Nada Denda, Trebinje
  Marijana Nastić, Bijeljina
  Stojanka Perković, Bijeljina
  Zoran Cvijetinović, Bijeljina
  Zdenka Topalović, Bijeljina
  Koviljka Elčić, Bijeljina
  Biljana Mikić, Bijeljina
  Jelica Vičanović, Bijeljina
  Admira Ilić, Bijeljina
  Gospava Ristivojević, Bijeljina

 • EKO d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Miodrag Milojica, Bijeljina

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Goran Kutlačić, Bijeljina
  Verica Jovanović, Bijeljina

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Mileva Tripić, Bijeljina
  Sofija Gavrić, Dvorovi-Bijeljina
  Slavica Stjepanović, Zvornik
  Irena Đođić, Dvorovi-Bijeljina
  Danica Ilić, Dvorovi-Bijeljina
  Dženita Pirić, Janja
  Vladimir Tomašević, Bijeljina
  Cvijeta Vojaković, Bijeljina
  Dijana Kupusović, Novi Dvorovi-Bijeljina
  Miodrag Cvjetković, Dvorovi-Bijeljina
  Duško Novaković, Trnjaci, Bijeljina
  Slobodan Blagovčanin, Bijeljina
  Bratislav Vujić, Bijeljina
  Stevo Zelić, Novi Dvorovi-Bijeljina
  Slađana Pavlović, Bijeljina

 • ZVORNIČANKA d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Goran Janković, Zvornik

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Dragica Jelisavčić, Bratunac
  Desanka Damjanović, Šeković-Zvornik

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Vedrana Đerić, Pale
  Magdalena Đurić, Bijeljina
  Mirka Lazić, Zvornik
  Snežana Babić, Šekovići-Zvornik
  Milomir Tanasijević, Srebrenica
  Dejana Radić, Zvornik
  Mirko Savić, Zvornik
  Rada Đurić, Kozluk-Zvornik
  Gordana Savić, Zvornik
  Mira Lukić, Bratunac
  Milenko Vasić, Bratunac
  Obrenija Mišić, Milići-Zvornik
  Cvijeta Stupar, Šekovići-Zvornik
  Mira Skočo, Srebrenica
  Stanimirka Zeković, Pale

 • MERCATOR d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Damjan (Veselin)Sandić, Banja Luka

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
  Jasna Pečanac, Banja Luka
  Gordana Marković, Banja Luka

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Branislava Marijanović, Banja Luka
  Milana Kravić, Bnja Luka

 • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Željko Kičić, Banja Luka
  Branislav Janković, Banja Luka
  Jelena Sarafijanović, Banja Luka

 • TROPIC MALOPRODAJA d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 2.000,00 KM
  Radomir Pandžić, I.Sarajevo

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
  Dragana Gutić, Nevesinje
  Miladinka Lukić, Bosanski Brod

 • 4 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Mira Jelačić, Bijeljina
  Anka Veselinović, Bosanski Brod
  Zlatka Šikanjić, Banja Luka
  Jovana Anđić, I. Ilidža-Sarajevo

 • ZOKI Milorad Lukić s.p.
 • 1 x Mašina za pranje rublja – marka Gorenje - model W72X2
  Snežana Đukić, Banja Luka

 • 2 x LED Televizor marke VOX - model LED 32DIG289B
  Jelena Sobat, Banja Luka
  Duško Kojić, Banja Luka

 • 14x Usisivač marke ZANUSSI - model ZAN2410EL
  Slađana Despotović, Banja Luka
  Slavica Bjelić, Banja Luka
  Dragica Vuković, Banja Luka
  Marina Smiljanić, Banja Luka
  Dijana Injac, Banja Luka
  Aleksanda Ranković, Banja Luka
  Goran Despotović, Banja Luka
  Branislavka Vučen, Banja Luka
  Spomenka Stijaković, Banja Luka
  Mirela Rajić, Banja Luka
  Ratko Bjelić, Banja Luka
  Dragana Brkić, Banja Luka
  Radenka Lugonja, Banja Luka
  Suzana Stojanović, Banja Luka

 • MARKET AS t.u.r. Ljubo Simić s.p
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Milan Đuričić, Bronzani Majdan – Banja Luka

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Predrag Ćelić, Kneževo
  Slobodanka Lukajić, Banja Luka

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Snježana Kremenović, Banja Luka
  Jasna Gnjatović, Banja Luka
  Đorđe Mihajlović, Banja Luka
  Dušanka Vuković, Čelinac
  Đuja Lojić, Banja Luka
  Nevena Tešanović, Banja Luka
  Srđan Bekić, Banja Luka
  Gore Pajić, Banja Luka
  Mirela Tanasić, Banja Luka
  Dajana Vasić, Čelinac
  Danijela Jovanović, Banja Luka
  Jovana Malić, Čelinac
  Miladinka Radić, Čelinac
  Mileva Bursać, Čelinac
  Anđela (Slađana) Stupar, Banja Luka

 • ĐURIĆ MBB d.o.o.
 • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
  Danira Pipić Manojlović, Banja Luka

 • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
  Ena (Sanja) Jovanović, Banja Luka
  Marina Đukić, V.Bukovica-Doboj

 • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
  Dobrila Đorđić, Podnovlje-Doboj
  Veselinka Petrović, Podnovlje-Doboj
  Ružica Đenić, V.Bukovica-Doboj
  Draženka Žilarević, V.Bukovica-Doboj
  Biljana Pećanac, Gradiška
  Dušan Račić, Glamočani-Laktaši
  Mladen Jovanović, Kakmuž-Petrovo
  Mirela Šarić, Stanari
  Almira Selmić, Modriča
  Dušan Manojlović, Banja Luka
  Toda Tanašić, Doboj
  Jelena Nikić, Doboj
  Radmila Balatunović, Derventa
  Željka Petrović, V.Bukovica-Doboj
  Vlado Dević, D.Paklenica-Doboj

   KONZUM d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.500,00 KM
   Nedeljko Radić, Banja Luka

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
   Ljiljana Pikula, I.Sarajvo

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Vesna Lajić, Prijedor
   Želimirka Mučibabić, Pale

  • 6 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Mirjana Vujinović, Pale
   Draško Mišković, Bijeljina
   Saša Knežević, Pale
   Nikolina Kantar, Prijedor
   Jelena Ugrenović, Gradiška
   Marijana Nović-Kovačević, Derventa

  • BINGO d.o.o. Export-import
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.500,00 KM
   Zahida Šarić, Doboj

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
   Rada Sarafijan, Bijeljina

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Tanja Kljajić, Gradiška

   Nevena Makitan, Gradiška

  • 6 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Slavica Bognar, Kozarska Dubica
   Marija Vuković, Banja Luka
   Milorad Erceg, Doboj
   Anđa Radić, Zvornik
   Snežana Pantić, Ugljevik
   Jovanka Dujaković, Doboj

  • ROBOT GENERAL TRADING CO d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Elvira Ferizović, Prijedor

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
   Milena Kos, Kozarska Dubica
   Mira Lazić, Zvornik

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Mladen Vrhovac, Laktaši
   Goran Milovanović, Bijeljina

  • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Tanja Petrović, Bijeljina
   Jelena Glamočanin, Banja Luka
   Lana Janjuš, Glamočani-Laktaši

  • BELAMIONIX d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Dragan Nikić, Doboj

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
   Kata Đurić, Doboj
   Milorad Đurić, Doboj

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Ružica Nešković, Doboj
   Jelena Nikić, Doboj

  • 3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Mario Miličević, Doboj
   Danica Stjepanović, Doboj
   Đorđo Nikić, Doboj

  • FRUCTA-TRADE d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Bosiljka Tošić, Banja Luka

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Tihomir Miličević, Šamac

  • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Smilja Cvetinović, Kozluk-Zvornik
   Milka Čekić, Bosanska Kostajnica
   Hajnalka Tešanović, Krupa na Vrbasu-Banja Luka
   Slađana Stanković, Zvornik
   Ivanka Draganić, Doboj

  • POWER d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Nikolina Parlić, Sokolac

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Slavica Stanišić, Rogatica
   Slavica Lijaković, Sokolac

  • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Milijana Mojević, Rogatica
   Mija(Danko-otac) Perušić, Rogatica
   Snježana Cicović, Pale
   Branimir Savčić, Sokolac
   Ljiljana Guja, Pale

  • BEST d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Snježana Trkulja, Šipovo

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Borka Pavlović, Mrkonjić Grad
   Žarko Bojić, Pale

  • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Jelena Furtula, Pale
   Rajka Londžo, I.Stari Grad
   Hajrudin Ajanić, Stolac
   Dajana Božović, Pale
   Vesna Mirić, Pale

  • FIS d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Vojislav Vujičić, Banja Luka

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Danijela Vidović, Banja Luka

  • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Dušan Manojlović, Banja Luka
   Milka Vujinović, Banja Luka
   Danica Nedić, Bijeljina
   Snežana Kandić, Banja Luka
   Nevena Bogun, Prijedor

  • LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Anastazija (Dalibor)Trkolja, Laktaši

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Ljubiša Knežević, Šibovska- Prnjavor
   Biljana Sibinčić, Prnjavor

  • 15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Miroslava Šormaz, Banja Luka
   Milomir Karać, Mrkonjić Grad
   Mirjana Knežević, Aleksandrovac- Laktaši
   Vojislav Vujić, Hrvačani-Laktaši
   Siniša Novaković, Laktaši
   Siniša Tadić, Banja Luka
   Zehra Jekić, Laktaši
   Sanja Vuković, Aleksandrovac- Laktaši
   Marijana Gojković, Vrbaška-Gradiška
   Tihana Piknjać, Banja Luka
   Slaviša Aleksić, Srbac
   Jelena Popović, Laktaši
   Jelena Glamočanin-Bibić, Banja Luka
   Slobodanka Komačevski, Hrvačani-Laktaši
   Jovana Majstorović, Banja Luka

  • KOŠUTA d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Svjetlana Radešić, Teslić

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Cvijetin Mijatović, Lipac-Doboj

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Mara Todić, Doboj
   Slobodan Gajanović, Teslić

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 50,00 KM
   Milenko Miličević, Doboj

  • EURO-FANY d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Dragica Erceg, Laktaši

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Zvijezdana Todorović, Prijedor
   Dijana Gojić, Novi Grad

  • 5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Dragana Pećanac, Laktaši
   Milorad Vujasin, Novi Grad
   Milena Lazić, Prijedor
   Mirijana Ugren, Novi Grad
   Olivera Jerinić, Novi Grad

  • NIKIĆ J d.o.o.
  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
   Mira Santrač, Gornji Orlovci-Prijedor

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
   Dušanka Došenović, Bretzičani-Prijedor

  • 2 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
   Snježana Miloica, Prijedor
   Danijela Rauš, Prijedor

  • 1 x poklon bon u vrijednosti od 50,00 KM
   Zora Bajić, Prijedor