Vizija

Težimo da postanemo jedna od tri vodeće nacionalne distributerske kompanije u Bosni i Hercegovini. Batagon EEC d.o.o. ima viziju stabilne kompanije zasnovane na razvoju, timskom radu, a sve s ciljem potpune posvećenosti krajnjem potrošaču.