Poslovnice

Batagon EEC d.o.o. - Sarajevo
Blažuj bb 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 821 400
Fax: +387 (0)33 460 895

Batagon EEC d.o.o. - Podružnica Laktaši
Veliko Blaško bb, 78250 Laktaši
Tel: +387 (0)51 981 400

Batagon EEC d.o.o.- Podružnica Živinice
Lukavičkih Brigada bb, 75300 Lukavac
Tel: + 387 (0)35 831 400

e-mail